Det finns studier som visar att de som skriver ner sina mål har större sannolikhet att nå dem. I boken Get rich lucky bitch (Denise Duffield-Thomas) står det att tydliga målsättningar tränar hjärnan att se möjligheter. Duffield-Thomas uppmanar oss också att skriva ner våra mål varje dag.

Precis, varje dag.

Anledningen är att vi då verkligen upprepar våra mål, både till oss själva och till universum. Målen blir mera verkliga och högst troligen mera top of mind, vilket leder till att vi kommer att jobba mot det målet. Målet blir tydligare och mera sant desto flera gånger vi säger eller skriver ner det. Duffield-Thomas skriver också att skillnaden mellan en miljonär och en biljonär är att biljonären skriver ner sina mål två gånger per dag (!).

Jag erkänner att jag tycker det är svårt med målsättningar. Dels att komma på dem, jag vet ju vad vill i stora drag, men att vara väldigt specifik är svårare. Därför är det extra viktigt att jobba med målsättningar för mig. 

Hur du konkret kommer igång med ditt målsättningsarbete

Låt dig inte begränsas av vad som är möjligt när du skriver ner dina målsättningar, utan lista allt som kommer upp i ditt huvud (börja tex med att lista 20 målsättningar). Det kan vara både större och mindre målsättningar. Men låt dig inte begränsas av att du inte tror att du kan eller att det känns för stort. Tänk fritt och tänk högt och lågt. 

Kategorisera sedan dina 20 målsättningar. Vilka är dina viktigaste, vilka är långsiktiga (5 år) och vilka är mera kortsiktiga (1 år). 

Det kan vara en bra idé att använda sig av modellen SMARTA mål, för de mål som du väljer att fokusera på, tex för dina 1 års mål. Detta för att du ska veta när du har uppnått ditt mål samt så att du specificerar målet så det blir tillräckligt tydligt. 

SMARTA mål:

Specifikt – var tydlig.

Mätbart – var konkret med när du har nått målet, tex i mängd.

Attraktivt – du ska vilja genomföra det.

Realistiskt – det ska vara möjligt att genomföra.

Tidsbundet – bestäm när du ska göra det du vill göra.

Kom sedan ihåg att upprepa dina mål ofta, om du inte skriver upp dem varje dag kanske du kan ha dem på ditt skrivbord så du läser dem varje dag. Eller som bakgrundsbild på din mobil, för den tittar du säkerligen på många gånger per dag.

Lycka till med målsättningarna!