Harriet har läst boken Get Rich Lucky Bitch! av Denise Duffield-Thomas. Så här tycker hon om den:

Get Rich Lucky Bitch! är en bok jag helt klart kommer läsa fler gånger och som jag kommer bläddra i då och då för att hålla mig själv på banan. Inte minst är Get Rich Lucky Bitch en bra handbok för oss företagare. Denise Duffield-Thomas lyfter i boken fram många saker som hör till en företagares vardag och hon ger nya insikter om vad som påverkar företagandet, och företagare utifrån. 

Redan i början av boken fick jag nya insikter kring begreppet diva. Att ställa krav är inte att vara en diva, att ställa krav är att säkerställa att man (mer rätt skriva kvinna) har rätt förutsättningar för att leverera på den nivå som man kan = vara sitt bästa jag och ge det som kunderna förväntar sig. Kopplingen till hur kvinnor framställs i filmer och serier gav mig en rejäl tankeställare. Generellt framställs kvinnor som ställer krav, vågar kräva saker och är framgångsrika som divor. Männen? Jo, dom framställs som hjältar och inte många höjer på ögonbrynen om en man kräver viss mat innan sitt framträdande eller vill ha med egen ljudtekniker för större föreläsningsuppdrag. Det här med att ställa krav för att leverera på bästa möjliga nivå och ge kunderna vad dom betalat för är något jag tror många företagare behöver tänka mer på i det dagliga – att ställa krav för att säkra en bra leverans är inte att vara “divig”, det är att leverera på en hög, till och med högsta möjliga, nivå. 

Money block, blockeringar som rör pengar, återkommer i alla bokens kapitel. Att inse dom blockeringarna och vara uppmärksam på dom och deras effekt är nyttigt för oss alla, kvinnor som män. Jag har dock en känsla av att kvinnor oftare låter money blocks styra och förminskar effekten av dom för att man vill vara till lags och inte uppfattas som en diva. Vad som påverkar money blocks lyfts också fram i boken ur många olika vinklar – här är det nyttigt för alla företagare att stanna upp och ta en titt på vem man umgås med och vem man frågar råd av, eller vem som frikostigt och ivrigt delar med sig av sina råd och åsikter om företagandet. Har du rätt personer runt omkring dig eller har du blockerare som själva är för rädda för att gå den väg du valt?

Läs Get Rich Lucky Bitch! Den ger dig en hel del att tänka på, du kommer känna igen dig och det stärker dig i ditt förhållande till pengar, framgång och att våga stå på sig. 

För vem rekommenderar jag boken? Alla kvinnor oberoende av hur du lever eller vill leva ditt liv. Ditt synsätt och förhållningssätt till pengar, framgång och att våga ta plats påverkar andra runt omkring dig och det kommer påverka nästa generations kvinnor liksom vi påverkats av generationerna före oss (här fanns för mig en hel del igenkänning…). Mest av allt rekommenderar jag boken till företagare och blivande företagare – VÅGA! ta steget fullt ut, tro på dig själv och din affärsidé och låt inte andras förutfattade meningar stoppa dig.